Séramóra Karácsony – 5. állomás

séramóra karácsony

5. állomás

5. állomás: Református Újkollégium

A QR-kód az épület középső, boltíves-árkádos bejáratától – ha szemben állunk – jobbra eső legközelebbi kandeláberen van.

Az állomás GPS koordinátái:

46°54’28.3″N 19°41’39.7″E
kórus ajival 2021

Ünnepségek, rendezvények

Az Újkollégium 1913-as átadása után a díszterem szinte azonnal központjává vált a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeknek. A Mikulás-estek különös népszerűségnek örvendtek, a református tanítóképző hallgatói rendszeresen fergeteges műsorral készültek:

“A ref. tanítónőképző jól sikerült Mikulás estet rendezett szombaton délután az Ujkollégium dísztermében. A termet zsúfolásig meg­töltő közönség minden egyes számot zúgó tapssal honorált. […]  A Mikulás-est legszebb száma az I. évf.-beliek „Csapj fel öcsém . .“ c. magyar toborzó jelenete volt, melyben a toborzót Hamar Ilonka járta ritka tánckészséggel. Az V. évesek még egy kis tréfával is szerepeltek, a II. évesek pedig a „Nagyanyó mesél“ c. kis táncos mesejátékkal arattak sikert. A műsort a III. évf.-beliek „Olimpia Csajága-Röcsögén“ c. nagyszerűen megrendezett kis tréfája zárta be, melynek egyes számait többször is kitap­solták. […]”

(Kecskeméti Lapok, 1936. december 6., 3.o.)

Az Olimpia Csajága-Röcsögén nyomára sajnos nem bukkantunk, valószínűleg alkalmi jelenet lehetett. De már a címe is biztató.

Újkollégium az 1930-as években (Kép forrása: Séramóra Sétairoda)
Kecskeméti Közlöny 1943.december

De nemcsak a díszteremben, az Újkollégium előtt is összegyűltek az ünnepelni vágyók:

Kecskemét sportegyesületei példát adtak. Az országban elsőnek rendezik meg a sportolók karácsonyfa ünnepé­lyét. […]
Kecskeméten a KAC-on, KTE-n, KMÁV-on, KLE-n és a MOVE-n kívül még hét gyári és vállalati sportegye­sület működik. Ezek valamennyien részt vesznek a karácsonyi ünnepségen. A felállított sportkarácsonyfán 12 szí­nes gyertyát gyújtanak meg a 12 egyesület szimbólumaként. Az ünnepségen közreműködik a levente zenekar is. […]
A kecskeméti egyesületek ezúton hív­ják fel tagjaikat, hogy az ünnepségen lehetőleg teljes számban jelenjenek meg. Az egyesületek meghívják és vár­ják közönségüket is az ünnepélyre.”

Azonban a karácsonyi időszak nem mindig a várt emelkedett és ünnepi hangulattal ajándékozza meg a főtéren átkelőket:

Valami viszás állapot az Kecskemé­ten, hogy a piactéren reggeltől késő estig a levegő tele van fojtó füsttel. A geszte­nye sütők, a gesztenye fogyasztásával arányban oly veszedelmes füstfelhőket eregetnek, hogy az már szinte elviselhetlen. A város legszebb helyén, a közpon­ton miként lehetett ezt ez ideig is meg­engedni ezen tudniillik haladó Kecskeméten, — ezt nem értjük.
Nem akarjuk mi elvenni annak a nehány szegény embernek a kenyerét, akik a sült gesztenye árusításából élnek, de elvégre is botrányos állapot az ilyen, amikor a legtöbb, legdíszesebb téren állandóan szemet rágó bűzös füst kavarog.
[…]
Ha már mindenáron szükség van az olcsó gesztenyére, hát nem lehetne ezen valamivel segíteni ? Tegyük fel például, hogy a sütést faszénnel végeznék. Vagy ha ez igy nem lehet, drága, lassú, hát a mostani módszerrel például a zsibvá­sártéren füstölnének. Az távol, rejtett helyen van a központtól, ott házak közé szorulva a füst nem terjedne. Az ottani lakosok úgyis kormosak a József gőzmalom füstjétől. Egy kicsit több füst — semmi. Lehetne otthon is sütni. Az elárusitás azért történhetne a mostani helyen.
Bármiként, de ezen a falusias csúfságon segíteni kell mielőbb.”

(Kecskeméti Friss Újság, 1902. november)

A József gőzmalom a Trombita utca 1. helyén állt. A 24 lóerejű géppel fölszerelt gőzmalom 1858-ban József napján kezdte meg működését. Ez a malom volt az első az országban, amely egyszerű kútvízre alkalmazott gőztömörítővel rendelkezett. 1918-ban leégett és nem építették újjá.

Gesztenyeárus a budapesti Rákóczi úton 1933-ban (Fortepan 20704)

Rejtvény:

Kincskeresés!

Keressétek meg a Református Újkollégium középső bejárata előtti, a boltív alatti kövezetbe beépített betontáblát! Az idézetek mellett találtok rajta három számot: adjátok össze ezeket egyjegyű számként!

(Így egy 10 és 20 közötti számot kell kapnotok!) Álljatok rá a betonlapra, és forduljatok szembe a bejárattal. Azután 2 óra irányába lépjetek annyit, amennyi kijött a három szám összeadásával! 

Kb. 1,80 méter magasságban találjátok az “igazság szájába” rejtett kincset! 

Tipp: Világítsatok bele egy telefonnal! Továbbá kérjük, hogy csak egyet vegyetek el a kincsből, a többit rejtsétek vissza a többi séramórálónak!

(Ha nincs meg, de fúrja az oldalatokat a kíváncsiság: itt a segítség:

https://seramora.hu/seramora-karacsony-receptek/   )

Várunk a következő állomáson!