ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Séramóra Sétairoda Általános Szerződési Feltételei

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ww.seramora.hu

Hatályba lépés ideje: 2022.06.03.

 

Bevezetés

Szíves figyelmébe és elolvasásra ajánljuk Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön a seramora.hu weboldal böngészésével és használatával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a szolgáltatás használatára vonatkozó Általános szerződési feltételeit és annak pontjaival egyetért.

Amennyiben honlapunk használatával, a jelentkezés és részvétel folyamatával, sétáinkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti a Séramóra Sétairodával a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Az alábbi szerződés a sétára való jelentkezéskor létrejön a weboldalt üzemeltető Séramóra Sétairoda/tulajdonosa: Tóth Anna E.V. (továbbiakban Szolgáltató) valamint a jelentkezést végző látogató (továbbiakban Vevő) között.

Üzemeltető adatai

Vállalkozás neve: Tóth Anna E.V.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József utca 14. 2/1.

Postacíme: 6000 Kecskemét, Katona József utca 14. 2/1.

Adószáma: 55356521-1-23 

Vállalkozás bankszámlaszáma: 11773085-00313168-00000000

Képviselő neve: Tóth Anna

Honlap címe: www.seramora.hu

E-mail cím: info@seramora.hu

Telefonszám: + 36 30 907 3613

Szolgáltatás leírása

A weboldalon tematikus városnéző sétákra lehet jelentkezni. A programok Kecskemét különböző részein kerülnek megrendezésre, a honlapon feltűntetett időpontokban. A programokon előzetes regisztrációt követően vehetnek részt az érdeklődők.

 

ÁSZF hatálya és elfogadása

A megkötésre kerülő szerződés tartalmát ÁSZF szabályozza. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Vevőt és a Szolgáltatót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön sétára való jelentkezésével elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-át, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

Jelen ÁSZF a www.seramora.hu honlapon tesszük közzé, és ott folyamatosan elérhető. A Szolgáltató az ÁSZF-t jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítást a honlapon tesz közzé. Az ÁSZF módosítása a már meghirdetett séták vonatkozásában az arra már jelentkezett résztvevők részére a jelentkezési és részvételi feltételeket nem teheti előnytelenebbé.

 

Szerződés nyelve és formája

A szerződés nyelve magyar. A szerződés a jelentkezés elküldésével jön létre, az ÁSZF elfogadásával.

 

Árak

Az árak forintban értendők.

A programok egységes díjszabásúak, kedvezményes jegyet nem áll módunkban kibocsátani.

2022.06.05-től megváltoznak jegyáraink.
Két kategóriát különböztetünk meg:
1. A séta előtt legkésőbb 24 órával megváltott jegy (személyes fizetés készpénzben/bankkártyával vagy átutalás). Ez korábbi árszabásunknak megfelelő 3500 Ft árú jegy.
2. A séta kezdete előtt közvetlenül, a helyszínen megváltott jegy (készpénzes vagy bankkártyás fizetési módon rendezve). Ez a jegy 4000 Ft-ba kerül.
A séta előtti jegyek megváltására előzetesen egyeztetett időpontban a Kóborló Antikváriumban van lehetőség. Egyeztetni bármelyik elérhetőségünkön lehet.
A sétákra való előzetes regisztráció mindkét esetben továbbra is szükséges.
A helyszíni sétajegy emelt díja az utalványokra nem vonatkozik.

Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a szolgáltatást, illetőleg vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

  • E-mail cím: info@seramora.hu
  • Telefonszám: +36 30 907 3613

A Vevő elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti a Szolgáltatóval panaszát. A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Szóbeli panasz bejelentése: +36 30 907 3613. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Vevő részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja).

E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Vevő részére. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató álláspontját köteles megindokolni.

A Szolgáltató a Vevőt írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Vevő lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint a Szolgáltató Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Vevő közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Vevő jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Békéltető Testületi eljárás

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szerzői jogok

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Tóth Anna E.V.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Szolgáltatás tulajdonságai

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás nyújt információt.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért

A jelentkezés folyamata során, a jelentkezés megerősítése előtt adott a lehetőség a Vevő által megadott adatok módosítására, javítására. A Vevő által megadott adatok pontosságáért a Vevő felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Jelentkezése leadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek a Vevő részére történő áthárítására. A Szolgáltató a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Eljárás Hibás ár esetén

A Szolgáltató kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft
  • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Szolgáltatás eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megrendelésének lehetőségét, így a Vevő döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a szolgáltatást vagy következmények nélkül elállhat a jelentkezéstől.

 

Sétákra való jelentkezés menete

Weblapunkon több oldal alján is megtalálhatóak információkérési és jelentkezési form-ok (Kezdőlap, Privát, Rólunk), amiknek kitöltésével lehet jelentkezni sétáinkra, a név, telefonszám, e-mail, valamint az üzenet szövegének megadásával. Az üzenet szövegének kell tartalmaznia, hogy a Vevő melyik sétánkra, milyen dátumon, hány fővel szeretne részt venni.
E-mail elérhetőségeink bármelyikén és telefonon is jelentkezhet sétáinkra.

 

Rendelés véglegesítése

Ha mindent rendben talál, a „Küldés” gombra kattintva véglegesítheti jelentkezését, melyről e-mailben visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

 

Jelentkezés feldolgozása és a szerződés megkötése

Weblapunkon, e-mailen keresztül a Vevő bármikor leadhatja jelentkezését. Ha a jelentkezéstől számítva 24 órán belül nem kap visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe jelentkezése.

Adategyeztetés és a fizetés részleteiről történő egyeztetés után egy második e-mailben igazolja vissza a Vevő jelentkezést, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok

Banki átutalás:

A részvételi díjat a program megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az online díjbekérő alapján átutalással szükséges megfizetni, amennyiben ezt a lehetőséget választja.

A díjbekérő, majd a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím, adószám) az első egyeztetés alkalmával köteles a Vevő megadni.

Készpénz:

A részvételi díjat a sétavezetőnél a séta kezdete előtt a Vevő az indulási pontnál készpénzben is kifizetheti. A sétavezető nem kötelezhető pénzváltásra és nagy címlet felváltására.

A részvételi díj megfizetésének hiányában a Vevő nem vehet részt a sétán.

Csoportos kedvezmény előzetes megbeszélés szerint van lehetőség. Kérjük, amennyiben nagyobb létszámban látogatnának el hozzánk, kérjék egyedi ajánlatunkat az info@seramora.hu e-mail címen.

Részvételi feltételek

A programokon mindenki a saját felelősségére vehet részt. 14 éven aluli gyermekek a programokon kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt.

A programokon a létszám változó lehet, jellemzően minimum 4 és maximum 15 fő között vehetnek részt a sétára jelentkezők.

A programokon való részvétel szigorúan tilos alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatti állapotban.

A programokat – a helyszínek adottságaira való tekintettel – nem ajánljuk mozgáskorlátozottaknak, valamint azoknak, akiknek bármilyen súlyos betegségben szenvednek (pl.: szív- vagy érrendszeri betegségek). Kérjük, hogy ilyen esetben a konkrét programról érdeklődjenek a megadott elérhetőségeink valamelyikén.

A programokon változatos terepviszonyokkal találkozunk (térkő, beton, füves terület, keramit), ezért kérjük, hogy kényelmes cipőben, időjárási viszonyoknak megfelelő ruházatban érkezzenek és vegyenek részt.

A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A programokra való jelentkezés – történjék a jelentkezés akármilyen formában – a részvételi feltételek elfogadását is jelenti egyben.

A programon való részvétel során a járványügyi szabályokat betartva:

– csak egészséges résztvevők számára lehetséges,

– szájmaszk használata javasolt,

– a nem egy háztartásból érkezők számára a javasolt sétatávolság 1,5 m.

Elállás joga

A jelentkezést követően a program megkezdése előtt 24 órával Vevőnek joga van elállni a programon való részvételtől, amit az info@seramora.hu címen, írásban tehet meg. Lemondás esetén a befizetett részvételi díj a befizetéstől számított egy éven belül egyszer egy választott séta egy másik időpontjára áthelyezhető. A részvételi díj megfizetésével Vevő véglegesíti részvételi szándékát, így a Szolgáltató sem köteles a részvételi díj visszafizetésre.

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelés

A jelentkezés és további adategyeztetés során megadott személyes adatokat a Szolgáltató harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint a megadott adatokat – külön engedély nélkül – más célra nem használja fel.

Hírlevél:

a Szolgáltató által nyújtott, a honlapon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a honlapon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Vevő honlapon megadott e-mail címére.

A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

 

A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

– név és e-mail cím

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Vevő által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

– honlapon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

– Vevő azonosítása

– honlapon és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

– Szolgáltató és a Vevő közötti kommunikáció biztosítása

– Vevőnek címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Vevő a honlapon külön kifejezetten hozzájárult,

– Vevőnek címzett, a honlappal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Vevő honlapon regisztrált e-mail címére,

– honlap hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

Hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szabályok

 

Az elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Vevő a honlapon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom honlapon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Vevő a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található info@seramora.hu címre írott leiratkozó üzenetével. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Vevő ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Ez nem foglalja magában a rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Vevő az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a honlappal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a honlapon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a honlap funkcióival, az abban elérhető Szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Vevők kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Vevő hozzájárulása nélkül kezelhetők a Vevők természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Vevő hozzájárulás nélkül kezelhetők a Vevő természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Vevő a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

A Vevők által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Vevő hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A Vevő személyes adatainak esetleges továbbítását a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az adatkezelő személye

 

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Egyéb rendelkezések

A sétákon előforduló esetleges személyi sérülésekért, balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Úgyszintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató a séták során elveszett, ellopott, megrongálódott személyes tárgyakért sem.

Sétára alkalmatlan időjárási körülmény, pandémiás helyzet, egyéb vis major körülmény esetén a program elmaradásáról a Szolgáltató legkésőbb a program megkezdése előtt 1 órával telefonon vagy sms-ben értesíti a résztvevőket. Amennyiben erre nem kerül sor, a Szolgáltató a program megtartására készül, azonban fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében vagy egyéb ellehetetlenítő körülmények miatt a sétát a helyszínen is lemondja.

A séták során a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyek későbbiekben saját céljára megjelenési felületein felhasználhat. A felvételeken szereplő személyek a sétára való jelentkezésükkel elfogadják ezt a tényt, további hozzájárulásukat a Szolgáltató nem köteles kikérni. A séták látogatóit viszont megkéri, hogy a séta más résztvevőiről ne készítsen felismerhető fényképet és felvételt, ha a séta más résztvevője nem járul hozzá ehhez.

A fentiekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

 2021.02.11.