ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Séramóra Sétairoda Általános Szerződési Feltételei

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ww.seramora.hu

Hatályba lépés ideje: 2020.09.30.

 

Bevezetés

Szíves figyelmébe és elolvasásra ajánljuk Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön a seramora.hu weboldal böngészésével és használatával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a szolgáltatás használatára vonatkozó Általános szerződési feltételeit és annak pontjaival egyetért.

Amennyiben honlapunk használatával, a jelentkezés és részvétel folyamatával, sétáinkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti a Séramóra Sétairodával a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Az alábbi szerződés a sétára való jelentkezéskor létrejön a weboldalt üzemeltető Séramóra Sétairoda/tulajdonosa: Tóth Anna E.V. (továbbiakban Szolgáltató) valamint a jelentkezést végző látogató (továbbiakban Vevő) között.

Üzemeltető adatai

Vállalkozás neve: Tóth Anna E.V.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József utca 14. 2/1.

Postacíme: 6000 Kecskemét, Katona József utca 14. 2/1.

Adószáma: 55356521-1-23 

Vállalkozás bankszámlaszáma: 11773085-00313168-00000000

Képviselő neve: Tóth Anna

Honlap címe: www.seramora.hu

E-mail cím: info@seramora.hu

Telefonszám: + 36 30 907 3613

Szolgáltatás leírása

A weboldalon tematikus városnéző sétákra lehet jelentkezni. A programok Kecskemét különböző részein kerülnek megrendezésre, a honlapon feltűntetett időpontokban. A programokon előzetes regisztrációt követően vehetnek részt az érdeklődők.

 

ÁSZF hatálya és elfogadása

A megkötésre kerülő szerződés tartalmát ÁSZF szabályozza. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Vevőt és a Szolgáltatót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön sétára való jelentkezésével elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-át, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

Jelen ÁSZF a www.seramora.hu honlapon tesszük közzé, és ott folyamatosan elérhető. A Szolgáltató az ÁSZF-t jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítást a honlapon tesz közzé. Az ÁSZF módosítása a már meghirdetett séták vonatkozásában az arra már jelentkezett résztvevők részére a jelentkezési és részvételi feltételeket nem teheti előnytelenebbé.

 

Szerződés nyelve és formája

A szerződés nyelve magyar. A szerződés a jelentkezés elküldésével jön létre, az ÁSZF elfogadásával.

 

Árak

Az árak forintban értendők.

A programok egységes díjszabásúak, kedvezményes jegyet nem áll módunkban kibocsátani.

Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a szolgáltatást, illetőleg vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

  • E-mail cím: info@seramora.hu
  • Telefonszám: +36 30 907 3613

A Vevő elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti a Szolgáltatóval panaszát. A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Szóbeli panasz bejelentése: +36 30 907 3613. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Vevő részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja).

E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Vevő részére. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató álláspontját köteles megindokolni.

A Szolgáltató a Vevőt írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Vevő lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint a Szolgáltató Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Vevő közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Vevő jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Békéltető Testületi eljárás

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szerzői jogok

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Tóth Anna E.V.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Szolgáltatás tulajdonságai

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás nyújt információt.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért

A jelentkezés folyamata során, a jelentkezés megerősítése előtt adott a lehetőség a Vevő által megadott adatok módosítására, javítására. A Vevő által megadott adatok pontosságáért a Vevő felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Jelentkezése leadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek a Vevő részére történő áthárítására. A Szolgáltató a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Eljárás Hibás ár esetén

A Szolgáltató kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft
  • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Szolgáltatás eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megrendelésének lehetőségét, így a Vevő döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a szolgáltatást vagy következmények nélkül elállhat a jelentkezéstől.

 

Sétákra való jelentkezés menete

Weblapunkon több oldalának alján is megtalálhatóak információkérési és jelentkezési form-ok (Kezdőlap, Privát, Rólunk), amiknek kitöltésével lehet jelentkezni sétáinkra, a név, telefonszám, e-mail, valamint az üzenet szövegének megadásával. Az üzenet szövegének kell tartalmaznia, hogy a Vevő melyik sétánkra, milyen dátumon, hány fővel szeretne részt venni.
E-mail előrhetőségeink bármelyikén és telefonon is jelentkezhet sétáinkra.

 

Jelentkezés véglegesítése

Ha mindent rendben talál, a „Küldés” gombra kattintva véglegesítheti jelentkezését, melyről e-mailben visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A jelentkezést akkor tudjuk véglegesnek tekinteni, ha a Vevő kiegyenlíti a séta díját. Ekkor válik a sétán való részvétele biztosítottá.

 

Jelentkezés feldolgozása és a szerződés megkötése

Weblapunkon, e-mailen keresztül a Vevő bármikor leadhatja jelentkezését. Ha a jelentkezéstől számítva 24 órán belül nem kap visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe jelentkezése.

Adategyeztetés és a fizetés részleteiről történő egyeztetés után egy második e-mailben igazolja vissza a Vevő jelentkezést, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok

 

A Vevő jelentkezési szándékát és a sétán való részvételét a séta díjának kiegyenlítésével véglegesíti/biztosítja. A jelentkezéskor megküldött módon a séta előtt legkésőbb 48 órával szükséges kiegyenlíteni a séta díját, ennek hiányában nem vehet részt a sétán.
A séta díjának rendezése történhet banki átutalással, illetve előre egyeztetett időpontban készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel.

Banki átutalás:

A részvételi díjat a program megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az online díjbekérő alapján átutalással szükséges megfizetni, amennyiben ezt a lehetőséget választja.

A díjbekérő, majd a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím, adószám) az első egyeztetés alkalmával köteles a Vevő megadni.

Készpénz:

Előre egyeztetett időpontban Kóborló Könyvesboltban van lehetőség készpénzben kiegyenlíteni a séta díját.
Kivételes, egyeztetett esetben a részvételi díjat a sétavezetőnél a séta kezdete előtt a Vevő az indulási pontnál készpénzben is kifizetheti. A sétavezető nem kötelezhető pénzváltásra és nagy címlet felváltására.

Bankkártya:

Előre egyeztetett időpontban Kóborló Könyvesboltban van lehetőség bankkártyás fizetéssel  kiegyenlíteni a séta díját.
Kivételes, egyeztett esetben a részvételi díjat a sétavezetőnél a séta kezdete előtt a Vevő az indulási pontnál bankkártyával is kifizetheti.

A részvételi díj megfizetésének hiányában a Vevő nem vehet részt a sétán.

Csoportos kedvezmény előzetes megbeszélés szerint van lehetőség. Kérjük, amennyiben nagyobb létszámban látogatnának el hozzánk, kérjék egyedi ajánlatunkat az info@seramora.hu e-mail címen.

Ajándékutalvány:

Az ajándékutalvány jogosultságot biztosít a Szolgáltató által szervezett sétákon való részvételre és annak megvásárlásával egyidejűleg Vevő elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

A sétálójegyek kiállítástól számított egy évig (12 hónap) beválthatóak, ez az időpont az ajándékutalványon feltüntetésre kerül.

A sétálójegy minden meghirdetett sétára érvényes és felhasználható. A sétálójegy saját értékén váltható be. Amennyiben a sétálójegyet egy, a vételi árnál drágább programra kívánják felhasználni, úgy az árkülönbözet megfizetésével erre lehetőség nyílik. Amennyiben egy sétálójegyet a jegy értékénél olcsóbb programon kívánják beváltani, úgy  pénzvisszafizetésre, jóváírásra a Szolgáltatónak nincs módja.

Minden sétálójegy egyedi azonosítóval ellátott, ami az ajándékutalványon feltüntetésre kerül, amely azonosító nélkül az jegy nem érvényes és nem használható fel. Jelentkezéskor az azonosító megküldésével jelzi a Vevő, hogy ajándékutalvánnyal kívánja kiegyenlíteni a séta díját.

A Szolgáltató garantálja, hogy minden sétálójegy felhasználására biztosít lehetőséget, ahhoz kellő számú programot szervez, de fenntartja a jogot az aktuális programkínálat megváltoztatására.

A megváltozott programkínálat nem jogosít a sétálójegy árának visszatérítésére.

Ez alól kivételt képez, amennyiben a Szolgáltató bármilyen okból felfüggeszti vagy befejezi tevékenységét.

Részvételi feltételek

A programokon mindenki a saját felelősségére vehet részt. 14 éven aluli gyermekek a programokon kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt.

A programokon a létszám változó lehet, jellemzően minimum 4 és maximum 15 fő között vehetnek részt a sétára jelentkezők.

A programokon való részvétel szigorúan tilos alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatti állapotban.

A programokat – a helyszínek adottságaira való tekintettel – nem ajánljuk mozgáskorlátozottaknak, valamint azoknak, akiknek bármilyen súlyos betegségben szenvednek (pl.: szív- vagy érrendszeri betegségek). Kérjük, hogy ilyen esetben a konkrét programról érdeklődjenek a megadott elérhetőségeink valamelyikén.

A programokon változatos terepviszonyokkal találkozunk (térkő, beton, füves terület, keramit), ezért kérjük, hogy kényelmes cipőben, időjárási viszonyoknak megfelelő ruházatban érkezzenek és vegyenek részt.

A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A programokra való jelentkezés – történjék a jelentkezés akármilyen formában – a részvételi feltételek elfogadását is jelenti egyben.

A programon való részvétel során a járványügyi szabályokat betartva:

– csak egészséges résztvevők számára lehetséges,

– szájmaszk használata javasolt,

– a nem egy háztartásból érkezők számára a javasolt sétatávolság 1,5 m.

Elállás joga

A jelentkezést követően a program megkezdése előtt 24 órával Vevőnek joga van elállni a programon való részvételtől, amit az info@seramora.hu címen, írásban tehet meg. Lemondás esetén a befizetett részvételi díj a befizetéstől számított egy éven belül egyszer egy választott séta egy másik időpontjára áthelyezhető az érvényes jelentkezési és részvételi feltételek betartásával. A részvételi díj megfizetésével Vevő véglegesíti részvételi szándékát, így a Szolgáltató sem köteles a részvételi díj visszafizetésre.

Adatkezelés

A jelentkezés és további adategyeztetés során megadott személyes adatokat a Szolgáltató harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint a megadott adatokat – külön engedély nélkül – más célra nem használja fel.

Egyéb rendelkezések

A sétákon előforduló esetleges személyi sérülésekért, balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Úgyszintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató a séták során elveszett, ellopott, megrongálódott személyes tárgyakért sem.

Sétára alkalmatlan időjárási körülmény, pandémiás helyzet, egyéb vis major körülmény esetén a program elmaradásáról a Szolgáltató legkésőbb a program megkezdése előtt 1 órával telefonon vagy sms-ben értesíti a résztvevőket. Amennyiben erre nem kerül sor, a Szolgáltató a program megtartására készül, azonban fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében vagy egyéb ellehetetlenítő körülmények miatt a sétát a helyszínen is lemondja.

A séták során a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyek későbbiekben saját céljára megjelenési felületein felhasználhat. A felvételeken szereplő személyek a sétára való jelentkezésükkel elfogadják ezt a tényt, további hozzájárulásukat a Szolgáltató nem köteles kikérni. A séták látogatóit viszont megkéri, hogy a séta más résztvevőiről ne készítsen felismerhető fényképet és felvételt, ha a séta más résztvevője nem járul hozzá ehhez.

A fentiekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

 Kecskemét, 2020.09.30.